Podobne

+ Oczy są zwierciadłem duszy <33
+ jak obliczyć macierz odwrotną z 4x4
+ jak oblicza się cło z auta z Niemiec
+ jak obliczyć wskaźnik HDI
+ Forum Malta
+ Fotografia podwodna basen
+ Forum Muzyka
+ Fox Warszawa
Republika.pl Portal Spoecznoci Internetowych


 
Przykro nam, strona o podanym adresie nie istnieje.

Sprawd, czy wpisae poprawny adres strony, lub skorzystaj z katalogu lub wyszukiwarki.Copyright 1996 - 2006 Grupa Onet.pl SA - zobacz wszystkie serwisy »


w3c


Valid HTML 4.01 Transitional

Oczy są zwierciadłem duszy <33

Temat: wezwanie do sądu jako świadek
Dorotko, z tego co się zorientowałam kwota jest określona w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w następujący sposób:

Art. 85. 1. Świadkowi przysługuje zwrot kosztów podróży, kosztów noclegu i utraconych zarobków lub dochodów, związanych ze stawiennictwem w sądzie.
2. Wynagrodzenie za utracony zarobek lub dochód za każdy dzień udziału w czynnościach sądowych na wezwanie sądu przyznaje się świadkowi w wysokości jego przeciętnego dziennego zarobku lub dochodu. W przypadku świadka pozostającego w stosunku pracy przeciętny dzienny utracony zarobek oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu należnego pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop. W każdym jednak przypadku górną granicę należności za utracony dzienny zarobek lub dochód stanowi równowartość 4,6 % kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa.
Art. 86. 1. Świadkowi przysługuje zwrot kosztów podróży - z miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynności sądowej na wezwanie sądu - według zasad obowiązujących przy obliczaniu należności przysługujących pracownikowi, zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
2. Według tych samych zasad świadkowi przysługuje zwrot kosztów noclegu oraz utrzymania w miejscu przesłuchania.

Dla mnie najistotniejsze jest, że nie muszę tracić dnia urlopu. Kosztami już nie będę się przejmować, gdyż stawić mam się blisko domu.
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=58266Temat: Naliczanie wynagrodzenia za niepełny miesiąc
Proszę o ustosunkowanie się do powyższej kwestii ponownie, gdyż w świetle

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 29 maja 1996 r.

w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

§ 2a. (2) Wynagrodzenia, odszkodowania i inne należności ustalane w wysokości wynagrodzenia za jeden dzień lub wielokrotności wynagrodzenia za jeden dzień, oblicza się dzieląc miesięczną kwotę ustaloną według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop, przez współczynnik, o którym mowa w § 13 ust. 2, a następnie mnożąc przez liczbę dni pracy, za które to wynagrodzenie, odszkodowanie lub inna należność są ustalane.

Proszę o odniesienie się do powyższego.
Źródło: forumbiznesu.eu/viewtopic.php?t=550


Temat: ekwiwalent za urlop
czy wasz program oblicza ekwiwalent za nie wykorzystany urlop wyp. pracownik pracował od 11.07.06 do 04.01.07 jeszcze jedno jakie są zasady obliczania ekwiwalentu jeżeli jest urlop za 2006 rok to współczynnik z 2006 roku czy z 2007 kiedy jest wypłacany i jakie są zasady obliczania kiedy jest stawka godzinowa :?: z góry dziękuję :lol:
Źródło: fakt.home.pl/forum/viewtopic.php?t=265


Temat: Astygmatyzm, moc szkieł, soczewek - problem


1) czy soczewka cylindryczna o mocy -2,25 cyl. -1,25 o? 180 st. odpowiada zwyczajnej soczewce -2,75?
2) czy jest mo?liwe, i? przez rok wytworzy? mi si? astygmatyzm w ga?ce ocznej? (wcze?niej nikt nigdy nie stwierdzi? u mnie astygmatyzmu, jak napisa?em powy?ej)
3) zawsze oko prawe by?o s?absze, teraz s?absze jest lewe, czy tak mog?o si? sta??
4) (...) Przy okazji spytam, na recepcie na okulary jest troch? niewyra?nie napisane -2,25, mo?na to przeczyta? te? jako -2,75. Czy w takiej sytuacji, przy ewidentnej winie po stronie okulisty, mog? si? domaga? jakichkolwiek roszcze? z tytu?u zrealizowania przeze mnie nieczytelnej recepty, co zaskutkowa?o w wykonaniu z?ego szk?a korekcyjnego?


Witaj!
ad1: soczewka cylindryczna nie ma odpowiednika w soczewce sferycznej, to zupelnie inne konstrukcje. Mozna obliczyc tzw ekwiwalent sferyczny - ale to nie jest TO SAMO - zostalo to dokonane przy Pana przykladzie dotyczacym soczewek kontaktowych. Tyle, ze sa na rynku soczewki toryczne o zblizonej mocy cylindra i osi, co prawdopowodnie stanowiloby lepsze rozwiazanie.
ad2: nie wydaje mi sie i tez nie chce sie wypowiadac dlaczego tak jest a nie inaczej.
ad3: przewanie przy prawidlowej korekcji, bez zadnych urazow oka, chorob itp nie dzieja sie takie rzeczy,
ad4: prosze udac sie z ta "niewyrazna" recepta i poprosic o sprawdzenie jej z tym co widnieje w kartotece osoby, ktora przeprowadzala badanie.
Co jezeli faktycznie tak sie stalo, wystarczy spokojnie i kulturalnie dokonac rozmowy przede wszystkim z okulista oraz optykiem, ze doszlo do takiego a nie innego zajscia... ludzie sa tylko ludzmi i nie popelnia bledow ten ktory nic nie robi.
Źródło: forum.optometria.info.pl/viewtopic.php?t=248


Temat: Honorowi krwiodawcy, a ulga podatkowa
Honorowymi krwiodawcami są ci, którzy oddali bezpłatnie krew i zostałli zarejestrowani w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi (stacji krwiodawstwa).

Ulga przysługuje wszystkim krwiodawcom w rozumieniu ustawy o publicznej służbie krwi.

Ulgą tą jest objęta tylko krew oddana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Uwaga!

Wysokość odliczenia ustalimy mnożąc ilość faktycznie oddanej krwi przez kwotę ekwiwalentu. Wynosi on 130 zł za litr oddanej krwi. Chociaż przepisy określają, że ekwiwalent ten przysługuje za rzadkie grupy krwi, to jednak dla celów tej ulgi jest traktowany jako przelicznik mający zastosowanie do dawców każdej grupy krwi.


Z odliczenia mogą korzystać także osoby, które oddają składniki krwi, jak np. osocze, czy krwinki. Jednak osoby, które oddają honorowo krew oraz osoby, które oddają składniki krwi, obliczając kwotę przysługującej im ulgi stosują taki sam ekwiwalent pieniężny za pobraną krew – czyli 130 zł.

Oczywiście osoby, które za oddaną krew lub jej składniki otrzymały jakikolwiek ekwiwalent pieniężny określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2004 r. (wydanym na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi - Dz. U. z 2004 r. Nr 263, poz. 2625) – nie mogą skorzystać z tej ulgi bo nie można wtedy mówić o jakiejkolwiek darowiźnie i honorowym krwiodawcy.

Honorowi krwiodawcy, którzy chcą skorzystać z tej ulgi muszą posiadać zaświadczenie, z którego wynika wartość darowizny. Chodzi tu o zaświadczenie o wartości niepobranego ekwiwalentu, a nie o ilości oddanej krwi.
W zaświadczeniu tym nie uwzględnia się wartości krwi, za którą dawca ekwiwalent otrzymał.

Korzystający z tej ulgi muszą ponadto dysponować oświadczeniem obdarowanej stacji (jednostki publicznej służby krwi) o przyjęciu darowizny. Aby było ono skuteczne prawnie, musi zostać złożone przez osoby uprawnione zgodnie z odrębnymi przepisami do reprezentowania jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi do zawierania umów darowizny. Sprawdźmy zatem, czy osoba składająca oświadczenie posiada stosowne upoważnienie.
Krew nie może być też zwracana więc nie ma obawy, że będziemy musieli korygować odliczenie. Jeśli nawet oddana przez nas krew nie będzie odpowiednia czy też nie będzie potrzebna, nie zostanie nam ona fizycznie zwrócona, lecz zostanie zniszczona – zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. Tak czy inaczej zachowamy prawo do ulgi.

Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1623
Szablon by Sliffka (© Oczy są zwierciadłem duszy <33)